Astrolabi: observatori de l'ús de les noves tecnologies

La Universitat Jaume I, a través del CENT i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i altres cinc universitats espanyoles, promou la creació d'Astrolabi, un observatori permanent de l'implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en educació primària i secundària arreu de l'Estat.

Els objectius principals d'Astrolabi són mesurar l'evolució de l'ús real de les noves tecnologies en escoles i instituts i elaborar informació que facilite la presa de decisions per part dels centres i les administracions educatives.

Projecte Astrolabi

Videoconferència entre escoles europees

CENT, Sala Multimèdia 20 novembre 2001 11:00:00 h

El CENT allotja una videoconferència entre mestres de l'escola Rosario Pérez de la Vall d'Uixó i mestres i xiquets de sengles escoles de França, Itàlia i Grècia. Totes aquestes escoles participen en un projecte finançat pel Programa Sòcrates de la Unió Europea, que té com a finalitat promoure la cooperació en l'àmbit educatiu.

Programa Sòcrates

Implantació i aplicacions docents del servei de videoconferència

En compliment d'un encàrrec dels òrgans de govern i sobre la base de l'experiència adquirida en la seua Sala Multimèdia, el CENT ha proposat una sèrie de mesures encaminades a normalitzar la prestació del servei de videoconferència a l'UJI i garantir la seua aplicabilitat a la docència. Aquestes mesures fan referència a adquisició d'equipament, condicionament d'aules, sales d'actes i altres espais, dotació de personal tècnic i assessorament i formació del professorat.

Projecte d'implantació i aplicacions docents del servei de videoconferència
Sala Multimèdia

Extensió d'Aules Multimèdia

El CENT es complau a constatar que una part notable de les seues recomanacions pel que fa a dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI ha estat assumida per l'Equip de Govern, tal com es desprén de l'anunci sobre instal·lació de videoprojectors adreçat recentment a la comunitat universitària pel Vicerector d'Infraestructura i Serveis i el Servei d'Informàtica. Els encoratgem a seguir treballant en aquest sentit per contribuir a millorar la qualitat de la docència.

El projecte Aules Multimèdia, coordinat pel CENT per encàrrec de l'Equip Govern, es va encetar durant el passat curs 2000/2001 amb la instal·lació d'equipament en dues aules a cada una de les Facultats i a l'ESTCE. Sobre la base de l'experiència adquirida en aqueixos espais, el CENT ha tramès als òrgans de govern una sèrie de recomanacions relatives a l'extensió de capacitats multimèdia a totes les aules de l'UJI, formació del professorat en matèria de noves tecnologies, etc.

Projecte Aules Multimèdia

Nous serveis del CENT per a la comunitat educativa internacional

El CENT ha posat en marxa dos nous serveis en línia, Octeto i mc100, adreçats a la comunitat de professionals de la tecnologia educativa de parla hispana i altres professionals de l'educació interessats en les noves tecnologies.

Octeto («Canal Digital de Tecnologia Educativa») és un canal d'informació, comunicació i col·laboració. Publicarà regularment convocatòries i tota mena de notícies sobre projectes i experiències d'aplicació educativa de les noves tecnologies.

mc100 («Memòria Col·lectiva del CENT») és un directori automatitzat que recull i classifica els enllaços de tecnologia educativa utilitzats habitualment pel personal del CENT.

Simultàniament el CENT ha activat les seues pàgines d'informació en castellà.

Octeto
mc100

Dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI

El CENT, en col·laboració amb altres unitats i els òrgans de govern universitaris, ha coordinat un projecte d'integració a les aules de l'UJI d'un conjunt de capacitats multimèdia bàsiques. És a dir, la capacitat de presentar continguts audiovisuals des de fonts diverses: cintes de vídeo analògiques, arxius emmagatzemats en un ordinador o accessibles per la xarxa, etc.

En febrer de 2001 es va instal·lar l'equipament necessari en dues aules («Aules Multimèdia») a cada una de les Facultats i a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Aquestes aules han estat en funcionament durant el segon semestre del curs i sobre la base de l'experiència adquirida el CENT ha plantejat als òrgans de govern les recomanacions següents:

1. Informar tot el personal docent de la disponibilitat d'aquests mitjans tècnics i oferir-li assessorament i formació centrats en el seu aprofitament didàctic.
2. Incrementar progressivament a partir del curs 2001/2002 el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
3. Mantenir la modularitat de l'equipament instal·lat a les aules, la qual cosa permetria millorar-lo o ampliar-lo en qualsevol moment.
4. Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altre equipament mòbil que es puga connectar i utilitzar fàcilment en aules i seminaris.

La gestió, assignació i manteniment de les Aules Multimèdia és responsabilitat de cada centre. Per a més informació adreceu-vos al Deganat o Direcció corresponent:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials
- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals