Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"

Universitat Jaume I 24 maig-13 juliol 2002

El CENT organitza una nova edició del curs de formació continuada "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural". L'objectiu d'aquest curs és capacitar els assistents, mestres d'educació primària, per a integrar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum d'escoles rurals mitjançant l'elaboració de projectes telecol·laboratius d'ensenyament/aprenentatge. Es pretén que els participants adquirisquen coneixements teòrics i habilitats i destreses pràctiques i assumisquen actituds positives encara que crítiques envers l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació.

El curs consta de 7 sessions presencials teòriques i pràctiques més una fase de treball individual i en grup tutoritzat a distància per Internet en un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge.

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"

Jornada tècnica sobre televisió educativa

CENT, Sala Multimèdia 20 març 2002

El CENT organitza una jornada tècnica sobre televisió educativa que reunirà els responsables de programes de cooperació internacional de l'UJI i les altres universitats valencianes amb experts en educació i noves tecnologies. L'objectiu d'aquesta jornada és presentar algunes experiències significatives d'educació a distància mitjançant televisió i debatre els aspectes didàctics implicats.

Programa:

+10:00 Julio Cabero (catedràtic de la Universidad de Sevilla): "La televisión educativa en la formación a distancia".

+12:00 Fina Pérez (professora de la Universitat de les Illes Balears): "El projecte Campus Extens de la Universitat de les Illes Balears" (videoconferència).

+13:00 Miguel Ferrando (catedràtic de la Universitat Politècnica de València): "Sistemas de televisión via satélite".

+16:00 Gerardo Ojeda-Castañeda (secretari general de l'Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana): "La Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana" (videoconferència).

+17:00 Debat i conclusions

Sala Multimèdia del CENT
Campus Extens de la Universitat de les Illes Balears
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana

Curs d'introducció al vídeo digital

CENT, Laboratori de Noves Tecnologies 15-18 abril 2002

El CENT organitza un curs d'introducció al vídeo digital adreçat a professors i professores de l'UJI que vulguen fer servir recursos multimèdia en les seues pràctiques docents.

L'objectiu del curs és familiaritzar-se amb les tècniques i conceptes bàsics del vídeo digital. Es tractaran aspectes tals com els formats d'arxiu i mètodes de compressió i codificació de vídeo, la digitalització de vídeo analògic, captura de vídeo des de càmeres analògiques i digitals, muntatge, distribució via web, CD-ROM o DVD, etc.

El curs tindrà una durada de 10 hores, dividides en dues sessions, de caràcter pràctic, que es desenvoluparan al Laboratori de Noves Tecnologies del CENT. S'utilitzaran ordinadors iMac amb el programari iMovie d'Apple.

Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

Fitxes electròniques d'alumnes

El Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I ha donat accés recentment al professorat a les fitxes dels seus alumnes a través del sistema de suport a l'administració i serveis corporatius e-UJIer@. Les fitxes tradicionals de cartó amb la foto enganxada es poden substituir ja per tant per una versió en línia que permet també efectuar anotacions.

Amb aquesta iniciativa es dóna compliment a una part de la proposta sobre creació d'un tauler de notes electrònic adreçada pel CENT als òrgans de govern de la Universitat en abril de 2001. En aquell moment el CENT va recomanar la creació d'un sistema centralitzat i automatitzat que notificara als alumnes les qualificacions dels exàmens abans que aquestes es consoliden definitivament en les actes. Aquest "tauler de notes electrònic" podria oferir diverses vies de consulta i notificació (web, correu electrònic, missatges a telèfons mòbils) i hauria de ser configurable per cada professor segons criteris didàctics.

Proposta de creació d'un tauler de notes electrònic per a la Universitat Jaume I
e-UJIer@
Servei d'Informàtica

Cinc mesos d'Octeto

El diari El País es va fer ressò d'Octeto el dilluns 4 de març en el suplement Apuntes de l'edició de la Comunitat Valenciana.

Octeto és un canal d'informació, comunicació i col·laboració sobre tecnologia educativa, el primer que existeix en castellà, creat pel CENT el passat mes d'octubre. L'audiència d'Octeto són els experts en tecnologia educativa i altres professionals de l'educació interessats en l'aplicació de les noves tecnologies. En aquests cinc mesos Octeto ha difòs 144 notícies referents a activitats acadèmiques, trobades d'experts, projectes i experiències, recursos tecnològics, recursos en línia, etc. S'han registrat més de 8000 connexions via web i més de 100 sol·licituds de subscripció per correu electrònic procedents d'arreu d'Espanya i de països hispanoamericans.

En combinació amb el directori d'enllaços mc100, Octeto ha convertit el CENT en un dels portals de referència sobre tecnologia educativa.

Article en El País
Octeto
mc100

Projectes europeus de formació en el medi local i rural

La Universitat Jaume I participa per mitjà del CENT en els projectes Innocoop i Key, inscrits respectivament en els programes Leonardo i Sòcrates de la Unió Europea. Aquests dos projectes es proposen contribuir a la formació en el medi local i rural aplicant un model d'aprenentatge cooperatiu recolzat en les noves tecnologies.

La xarxa de col·laboradors implicats en Innocoop i Key inclou entre altres organitzacions, a més de l'UJI, les següents:

- Intercoop de Castelló
- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló
- Cambra de Comerç de Dobrich (Bulgària)
- Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià
- Development Agency of Karditsa (Grècia)
- Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (França)
- Vantaa Institute for Continuing Education (Finlàndia)

Projecte Innocoop: noves formes d'aprendre a cooperar per innovar en una societat cada vegada més global i més digital
Projecte Key: solucions innovadores per abordar el nou anlfabetisme en adults de l'entorn rural