Nous serveis del CENT per a la comunitat educativa internacional

El CENT ha posat en marxa dos nous serveis en línia, Octeto i mc100, adreçats a la comunitat de professionals de la tecnologia educativa de parla hispana i altres professionals de l'educació interessats en les noves tecnologies.

Octeto («Canal Digital de Tecnologia Educativa») és un canal d'informació, comunicació i col·laboració. Publicarà regularment convocatòries i tota mena de notícies sobre projectes i experiències d'aplicació educativa de les noves tecnologies.

mc100 («Memòria Col·lectiva del CENT») és un directori automatitzat que recull i classifica els enllaços de tecnologia educativa utilitzats habitualment pel personal del CENT.

Simultàniament el CENT ha activat les seues pàgines d'informació en castellà.

Octeto
mc100

Dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI

El CENT, en col·laboració amb altres unitats i els òrgans de govern universitaris, ha coordinat un projecte d'integració a les aules de l'UJI d'un conjunt de capacitats multimèdia bàsiques. És a dir, la capacitat de presentar continguts audiovisuals des de fonts diverses: cintes de vídeo analògiques, arxius emmagatzemats en un ordinador o accessibles per la xarxa, etc.

En febrer de 2001 es va instal·lar l'equipament necessari en dues aules («Aules Multimèdia») a cada una de les Facultats i a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Aquestes aules han estat en funcionament durant el segon semestre del curs i sobre la base de l'experiència adquirida el CENT ha plantejat als òrgans de govern les recomanacions següents:

1. Informar tot el personal docent de la disponibilitat d'aquests mitjans tècnics i oferir-li assessorament i formació centrats en el seu aprofitament didàctic.
2. Incrementar progressivament a partir del curs 2001/2002 el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
3. Mantenir la modularitat de l'equipament instal·lat a les aules, la qual cosa permetria millorar-lo o ampliar-lo en qualsevol moment.
4. Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altre equipament mòbil que es puga connectar i utilitzar fàcilment en aules i seminaris.

La gestió, assignació i manteniment de les Aules Multimèdia és responsabilitat de cada centre. Per a més informació adreceu-vos al Deganat o Direcció corresponent:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials
- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Recomanacions sobre aules multimèdia

Sobre la base de l'experiència adquirida amb les Aules Multimèdia de les dues Facultats i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el CENT ha plantejat una sèrie de recomanacions en la línia de generalitzar aquest tipus d'instal·lacions i garantir i millorar el seu aprofitament docent.

Les sis Aules Multimèdia actuals es van instal·lar en febrer de 2001 i s'han estat utilitzant durant el segon semestre del curs.

Projecte Aules Multimèdia

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"

Universitat Jaume I 6 octubre-1 desembre 2001

El CENT organitza en octubre de 2001 un curs de formació continuada titulat "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural". L'objectiu del curs és capacitar els assistents, mestres d'educació primària d'escoles rurals, per a integrar les noves tecnologies de la informació i la comunicació al currículum mitjançant l'elaboració de projectes telecol·laboratius d'ensenyament/aprenentatge. Es pretén que els participants adquirisquen coneixements teòrics i habilitats i destreses pràctiques i assumisquen actituds positives encara que crítiques envers l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació.

El curs consta de sessions presencials teòriques i pràctiques més una fase de treball individual i en grup tutoritzat a distància per Internet en un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge.

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"
Cursos de postgrau de la Universitat Jaume I

Cursos d'estiu: Morella i Menorca

El CENT participa enguany en l'organització de dos cursos d'estiu a Morella i Menorca.

El curs «Les noves tecnologies en la vida quotidiana» (Cursos d'Estiu de la Universitat Jaume I; Morella del 16 al 20 de juliol), dirigit per Jordi Adell i Roc Messeguer, planteja una reflexió col·lectiva sobre l'impacte present i futur de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en àmbits quotidians com ara l'educació, el treball, l'accés a la cultura i la informació, l'oci i el temps lliure, el consum o la participació política. Hi intervindran experts reconeguts en aquests camps: Miquel Barceló, Carlos San José, Ernest Querol, Manel Sanromà, Emilio Sáez Soro i altres.

El curs «Educació i noves tecnologies: visions crítiques» (Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei; Menorca del 10 al 14 de setembre), dirigit per Jordi Adell, reunirà experts en tecnologia educativa (Jesús Salinas, Francesc Pedró, Albert Sangrà...) per debatre, més enllà d'un optimisme ingenu, sobre les possibilitats i les implicacions socials, econòmiques i polítiques de la introducció de les noves tecnologies en l'educació.

Cursos d'Estiu 2001 de la Universitat Jaume I
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei

Selecció d'experiències d'educació a distància

El CENT ha fet pública la relació definitiva d'experiències docents que participaran en el programa pilot de Suport per a l'Ensenyament a Distància (SED):

- Curs d'especialització «Organització i gestió de la informació documental»
- Curs d'especialització «Polítiques socials en l'àmbit local»
- Curs de formació continuada «Data Warehousing per a l'excel·lència en la gestió»
- Curs de formació continuada «Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural»
- Assignatura «Comptabilitat Pública» per a estudiantat de l'UJI i de la Universitat Oberta de Catalunya

Aquests estudis han estat seleccionats, segons criteris de representativitat, interès didàctic i potencional innovador i viabilitat tècnica i organitzativa, per mitjà d'una convocatòria adreçada als directors de cursos de postgrau i departaments de l'UJI.