Contractació d'un tècnic de suport

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat una convocatòria per a la selecció d'un tècnic de suport al Projecte d'Avaluació d'Entorns Virtuals d'Ensenyament/Aprenentatge, amb contracte laboral temporal per obra o servei. La durada prevista d'aquest contracte és el curs acadèmic 2001/2002.

L'objectiu d'aquest projecte del CENT és avaluar la implantació a l'UJI d'una plataforma d'ensenyament en línia que done suport als estudis presencials i també a estudis a distància. El tècnic seleccionat realitzarà les funcions següents:

- instal·lar, administrar i mantenir el programari WebCT i altres programaris relacionats sobre plataforma Linux
- administrar la base de dades de cursos i usuaris de WebCT
- prestar suport i assistència tècnica i impartir formació sobre la utilització del programari als usuaris de WebCT

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 al 22 de desembre de 2001.

DOGV 12/12/2001; núm. 4.146 - Convocatòria
Tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans de l'UJI
Projecte pilot d'Avaluació d'Entorns Virtuals d'Ensenyament/Aprenentatge

Astrolabi: observatori de l'ús de les noves tecnologies

La Universitat Jaume I, a través del CENT i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i altres cinc universitats espanyoles, promou la creació d'Astrolabi, un observatori permanent de l'implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en educació primària i secundària arreu de l'Estat.

Els objectius principals d'Astrolabi són mesurar l'evolució de l'ús real de les noves tecnologies en escoles i instituts i elaborar informació que facilite la presa de decisions per part dels centres i les administracions educatives.

Projecte Astrolabi

Videoconferència entre escoles europees

CENT, Sala Multimèdia 20 novembre 2001 11:00:00 h

El CENT allotja una videoconferència entre mestres de l'escola Rosario Pérez de la Vall d'Uixó i mestres i xiquets de sengles escoles de França, Itàlia i Grècia. Totes aquestes escoles participen en un projecte finançat pel Programa Sòcrates de la Unió Europea, que té com a finalitat promoure la cooperació en l'àmbit educatiu.

Programa Sòcrates

Implantació i aplicacions docents del servei de videoconferència

En compliment d'un encàrrec dels òrgans de govern i sobre la base de l'experiència adquirida en la seua Sala Multimèdia, el CENT ha proposat una sèrie de mesures encaminades a normalitzar la prestació del servei de videoconferència a l'UJI i garantir la seua aplicabilitat a la docència. Aquestes mesures fan referència a adquisició d'equipament, condicionament d'aules, sales d'actes i altres espais, dotació de personal tècnic i assessorament i formació del professorat.

Projecte d'implantació i aplicacions docents del servei de videoconferència
Sala Multimèdia

Extensió d'Aules Multimèdia

El CENT es complau a constatar que una part notable de les seues recomanacions pel que fa a dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI ha estat assumida per l'Equip de Govern, tal com es desprén de l'anunci sobre instal·lació de videoprojectors adreçat recentment a la comunitat universitària pel Vicerector d'Infraestructura i Serveis i el Servei d'Informàtica. Els encoratgem a seguir treballant en aquest sentit per contribuir a millorar la qualitat de la docència.

El projecte Aules Multimèdia, coordinat pel CENT per encàrrec de l'Equip Govern, es va encetar durant el passat curs 2000/2001 amb la instal·lació d'equipament en dues aules a cada una de les Facultats i a l'ESTCE. Sobre la base de l'experiència adquirida en aqueixos espais, el CENT ha tramès als òrgans de govern una sèrie de recomanacions relatives a l'extensió de capacitats multimèdia a totes les aules de l'UJI, formació del professorat en matèria de noves tecnologies, etc.

Projecte Aules Multimèdia