Curs sobre metodologia de l'ensenyament a distància

CENT, Laboratori de Noves Tecnologies 25-26 juny 2002

El CENT organitza un taller de formació sobre la metodologia docent de l'ensenyament a distància. L'objectiu d'aquest taller és capacitar el professorat per tal de dissenyar i impartir cursos a distància a través d'Internet.

Es tractaran entre altres els temes següents:

- com col·locar el programa, textos de lectura i altres materials en la web
- com organitzar un sistema de tutories en línia
- com organitzar entorns de treball cooperatiu

El taller tindrà una durada de 10 hores, dividides en dues sessions de 5 hores els pròxims dies 25 i 26 de juny. L'impartirà Antonio Bartolomé, professor del Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica i director del Laboratori de Mitjans Interactius de la Universitat de Barcelona.

Per tal d'aprofitar plenament aquesta activitat formativa es requereixen coneixements previs d'elaboració de documents en llenguatge HTML.

Laboratori de Noves Tecnologies del CENT
Antonio Bartolomé

Creació de la comissió "UJI virtual"

L'Equip de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat, d'acord amb la proposta del CENT, la creació d'una comissió que impulse i coordine la implantació d'un entorn virtual d'aprenentatge per a donar suport a la docència presencial i a distància. Aquesta acció estava prevista, amb la denominació "UJI virtual", dins de les línies de govern establertes pel Claustre per a l'any 2002.

Les funcions de la comissió seran:

- Supervisar el procés de posada en funcionament de la plataforma informàtica de l'UJI virtual
- Fomentar l'ús de l'UJI virtual i facilitar la formació dels seus usuaris
- Avaluar la incidència de l'UJI virtual en la millora dels processos educatius
- Recomanar les modificacions escaients de la normativa i dels procediments de gestió acadèmica de l'UJI

La composició inicial de la Comissió serà la següent:

- Vicente Orts Ríos, vicerector d'Investigació i Postgrau
- Vicent Cervera Mateu, vicerector d'Infraestructura i Serveis
- José P. Gumbau Mezquita, cap del Gabinet Tècnic del Rectorat
- José Miguel Castellet Martí, cap del Servei d'Informàtica
- Leonor Lapeña Barrachina, cap de l'USE
- Jordi Adell Segura, director del CENT

Segons la proposta tramesa pel CENT en desembre de 2001, la plataforma informàtica hauria de ser accessible el pròxim mes d'octubre. Al llarg del curs 2002/2003 s'avaluarien les experiències docents que n'hagen fet ús i es traurien conclusions sobre usabilitat i adequació pedagògica i sobre modificació de normatives.

Recomanacions sobre funcionalitats i requisits pedagògics i d'usabilitat mínims d'un entorn virtual d'aprenentatge
Línies de Govern 2002

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"

Universitat Jaume I 24 maig-13 juliol 2002

El CENT organitza una nova edició del curs de formació continuada "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural". L'objectiu d'aquest curs és capacitar els assistents, mestres d'educació primària, per a integrar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum d'escoles rurals mitjançant l'elaboració de projectes telecol·laboratius d'ensenyament/aprenentatge. Es pretén que els participants adquirisquen coneixements teòrics i habilitats i destreses pràctiques i assumisquen actituds positives encara que crítiques envers l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació.

El curs consta de 7 sessions presencials teòriques i pràctiques més una fase de treball individual i en grup tutoritzat a distància per Internet en un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge.

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"

Jornada tècnica sobre televisió educativa

CENT, Sala Multimèdia 20 març 2002

El CENT organitza una jornada tècnica sobre televisió educativa que reunirà els responsables de programes de cooperació internacional de l'UJI i les altres universitats valencianes amb experts en educació i noves tecnologies. L'objectiu d'aquesta jornada és presentar algunes experiències significatives d'educació a distància mitjançant televisió i debatre els aspectes didàctics implicats.

Programa:

+10:00 Julio Cabero (catedràtic de la Universidad de Sevilla): "La televisión educativa en la formación a distancia".

+12:00 Fina Pérez (professora de la Universitat de les Illes Balears): "El projecte Campus Extens de la Universitat de les Illes Balears" (videoconferència).

+13:00 Miguel Ferrando (catedràtic de la Universitat Politècnica de València): "Sistemas de televisión via satélite".

+16:00 Gerardo Ojeda-Castañeda (secretari general de l'Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana): "La Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana" (videoconferència).

+17:00 Debat i conclusions

Sala Multimèdia del CENT
Campus Extens de la Universitat de les Illes Balears
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana

Curs d'introducció al vídeo digital

CENT, Laboratori de Noves Tecnologies 15-18 abril 2002

El CENT organitza un curs d'introducció al vídeo digital adreçat a professors i professores de l'UJI que vulguen fer servir recursos multimèdia en les seues pràctiques docents.

L'objectiu del curs és familiaritzar-se amb les tècniques i conceptes bàsics del vídeo digital. Es tractaran aspectes tals com els formats d'arxiu i mètodes de compressió i codificació de vídeo, la digitalització de vídeo analògic, captura de vídeo des de càmeres analògiques i digitals, muntatge, distribució via web, CD-ROM o DVD, etc.

El curs tindrà una durada de 10 hores, dividides en dues sessions, de caràcter pràctic, que es desenvoluparan al Laboratori de Noves Tecnologies del CENT. S'utilitzaran ordinadors iMac amb el programari iMovie d'Apple.

Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

Fitxes electròniques d'alumnes

El Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I ha donat accés recentment al professorat a les fitxes dels seus alumnes a través del sistema de suport a l'administració i serveis corporatius e-UJIer@. Les fitxes tradicionals de cartó amb la foto enganxada es poden substituir ja per tant per una versió en línia que permet també efectuar anotacions.

Amb aquesta iniciativa es dóna compliment a una part de la proposta sobre creació d'un tauler de notes electrònic adreçada pel CENT als òrgans de govern de la Universitat en abril de 2001. En aquell moment el CENT va recomanar la creació d'un sistema centralitzat i automatitzat que notificara als alumnes les qualificacions dels exàmens abans que aquestes es consoliden definitivament en les actes. Aquest "tauler de notes electrònic" podria oferir diverses vies de consulta i notificació (web, correu electrònic, missatges a telèfons mòbils) i hauria de ser configurable per cada professor segons criteris didàctics.

Proposta de creació d'un tauler de notes electrònic per a la Universitat Jaume I
e-UJIer@
Servei d'Informàtica