Novetat de Google Meet: dividir una videoconferència en grups de treball

Google ha incorporat recentment a Meet una de les funcions més sol·licitades pel professorat: la possibilitat de distribuir els participants d'una videoconferència en diverses sales (breakout rooms) per a treballar en grups durant un temps determinat. Trobareu aquesta opció a la part superior dreta de la finestra, mitjançant una nova icona:

Convocatòria de borsa de treball d'oficial de tecnologia educativa

S'han convocat proves selectives per a la constitució d'una borsa de treball d'oficial de tecnologia educativa, adscrit al Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I de Castelló.

Aquest personal realitzaria funcions de suport a la docència en línia i semipresencial, principalment en dos àmbits:

Adreces especials per a invitar tot l'estudiantat d'una assignatura a una videoconferència

Gràcies a la integració realitzada pel Servei d'Informàtica i la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI, el professorat de l'UJI pot utilitzar adreces especials per a compartir més fàcilment la informació amb grups d'estudiants. Els dos usos previstos d'aquestes adreces serien:

  1. Invitar un grup a un esdeveniment de Google Calendar, p. ex. una classe per videoconferència.
  2. Compartir documents o carpetes de Google Drive amb un grup.

Eines per a la tutoria en línia

L'UJI promou el fòrum de tutoria pública com a via primària de tutorització en línia, per tal que tot l’estudiantat es puga beneficiar col·lectivament dels aclariments i la resolució de dubtes. El termini per a contestar les consultes realitzades per aquesta via és de 48 hores (exclosos els dies festius i els caps de setmana). En cas que no es puga assegurar el compliment d'aquest termini durant un període de temps, cal avisar l’estudiantat mitjançant el fòrum d’avisos i notícies.

En moltes ocasions, tanmateix, pot ser necessari realitzar una tutoria privada. Per a la tutoria privada en línia es disposa de les opcions següents, els avantatges i inconvenients de les quals es detallen més avall en una taula.