Docència en línia i propietat intel·lectual: no pengeu materials sense autorització

En la docència en línia és extremadament important que respecteu els límits fixats per la legislació sobre propietat intel·lectual (vg. Per què són tan importants —o preocupants— els drets de propietat intel·lectual?).

Tingueu sempre en compte aquest principi bàsic:

Informació per a la docència en línia

La docència en línia és una continuació de l'activitat que es desenvolupa normalment en l'Aula Virtual de l'UJI. Si el professorat de cada assignatura considera que convé utilitzar nous formats (p. ex. vídeos), o canals de comunicació (p. ex. videoconferència), l'estudiantat en rebrà la informació i les notificacions oportunes a través dels canals habituals de l'Aula Virtual.

En aquesta pàgina recollim una sèrie de guies i ajudes que poden resultar útils al professorat que vulga iniciar-se o aprofundir en la docència en línia.