CENT+10: Jornada de debat sobre les TIC en l'educació superior

El CENT -Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I- acaba de complir els seus primers deu anys de funcionament. En aquests deu anys han canviat moltes coses a la Universitat, particularment pel que fa a la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la docència. I el CENT ha intervingut activament en aquests canvis, d'acord amb la seua missió: promoure la millora educativa mitjançant les noves tecnologies. La innovació tecnològica i la innovació didàctica són les dues orientacions inseparables que han guiat el nostre treball.

Avaluació d'experiències del projecte Eportfolio UJI

Durant el curs acadèmic 2009/2010, un total de deu professors i professores han participat en el projecte Eportfolio UJI, amb dotze assignatures i uns 350 estudiants. L'avaluació d'aquestes experiències de docència amb portafolis electrònic (utilitzant el programari lliure Mahara) s'ha iniciat en juliol de 2010 mitjançant una enquesta en línia contestada pel professorat participant.

Tot i que el nombre d'experiències encara és reduït, podem dir que comencen a apuntar-se algunes tendències i sobretot algunes percepcions compartides.

Eportfolio UJI: sessió informativa i participació en el projecte

Com ja sabeu, el CENT va iniciar l'any 2008 un projecte, per encàrrec del Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, per a avaluar la implementació d'una eina de portafolis electrònic integrada amb l'Aula Virtual. Durant els cursos 2008-2009 i 2009-2010, amb el suport del CENT i del Servei d'Informàtica, s'han desenvolupat a l'UJI una sèrie d'experiències pilot d'ús del programari d'eportfolio Mahara en diferents estudis de grau i de postgrau.