CENT+10: Jornada de debat sobre les TIC en l'educació superior

El CENT -Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I- acaba de complir els seus primers deu anys de funcionament. En aquests deu anys han canviat moltes coses a la Universitat, particularment pel que fa a la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la docència. I el CENT ha intervingut activament en aquests canvis, d'acord amb la seua missió: promoure la millora educativa mitjançant les noves tecnologies. La innovació tecnològica i la innovació didàctica són les dues orientacions inseparables que han guiat el nostre treball.