Curs de formació en LliureX per al professorat universitari

Semipresencial: 30 hores presencials més 20 hores de treball autònom. Total 50 hores.
Professorat: Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa (Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana).
Dates i horari de les sessions presencials: del 6 al 17 de juny, de dilluns a divendres, de 16:30 a 19:30 h.