Jordi Adell: El pensament computacional en el currículum

Vídeo de la ponència de Jordi Adell en la IV Jornada sobre Innovació Educativa utilitzant TIC ujilliurex17. 10 de maig de 2017, Universitat Jaume I.