Francesc Esteve: La competència digital docent

Vídeo de la ponència de Francesc Esteve en la IV Jornada sobre Innovació Educativa utilitzant TIC ujilliurex17. 10 de maig de 2017, Universitat Jaume I.