Popcorn maker

En aquest videotutorial veurem el funcionament de «Popcorn Maker», una eina que ens permetrà crear vídeos interactius.