Pepa Senent: els contractes d'aprenentatge

Pepa Senent comenta les seues passes per l'Aula Virtual, així com els obstacles amb els quals es troba a l'hora d'utilitzar algunes de les seues característiques.

Durant l'entrevista s'atura a explicar-nos què són els contractes d'aprenentatge, recurs bàsic en la seua metodologia cooperativa. Ella els descriu com un pacte entre l'alumnat i el professorat sobre les condicions en les quals es desenvoluparà l'aprenentatge, afavorint l'avaluació continuada.