Odet Moliner: portafolis en l'avaluació

Odet Moliner, professora del departament d'Educació de la Universitat Jaume I, ens parla dels avantatges d'utilitzar el portafolis electrònic com una oportunitat perquè els estudiants reflexionen sobre allò que aprenen. L'UJI, mitjançant el CENT, du a terme un projecte experimental de portafolis amb la plataforma Mahara.