Ús d’aplicacions no oficials i protecció de dades personals

És possible que per a la realització de la docència en línia, o per a més tasques, us hàgeu plantejat utilitzar aplicacions no recomanades oficialment per l'UJI, com ara Zoom o altres. Els motius poden ser diversos. Potser heu descobert que s'utilitzen en altres universitats, considereu que ofereixen funcionalitats que no heu trobat en les eines oficials o, simplement, us hi trobeu més còmodes.

En aquest sentit, hem de remarcar que qualsevol aplicació no oficial pot suposar un problema per a la protecció de les dades personals dels usuaris, ja que no s'ha sotmès a la necessària avaluació d'impacte. Tingueu en compte que en utilitzar una aplicació en la docència esteu obligant l'estudiantat a utilitzar-la, i per tant no esteu posant en perill només les vostres dades personals, sinó també les de l'estudiantat. Aquest risc pot ser especialment rellevant perquè moltes d’aquestes aplicacions, sobretot les que són gratuïtes o tenen una modalitat gratuïta, solen utilitzar les dades personals dels usuaris per al seu negoci.

Tal com assenyala la Guía sobre la protección de datos personales en el ámbito universitario en tiempos del COVID-19, elaborada per una comissió de la CRUE, el dret a la protecció de dades és un dret fonamental, no limitat ni suspès per l'estat d'alarma. Per tant, l'UJI us recomana que utilitzeu exclusivament les aplicacions oficials (Aula Virtual, G Suite, Office 365…). Així es fa constar també en les recomanacions de la guia de la CRUE:

9. Emplear las herramientas oficiales que proporciona la universidad para pasar de un entorno presencial a un modelo de docencia, evaluación, investigación o trabajo en remoto u online. El empleo de cualquier otra herramienta, que no haya superado la necesaria evaluación de impacto en la privacidad de los miembros de la comunidad universitaria, puede poner en peligro la seguridad de la información, sin perder de vista el impacto en la imagen de la institución.