Actualització de Moodle i Mahara i sessions informatives

Des de la posada en marxa de l'Aula Virtual de l'UJI amb Moodle (curs 2004-2005) s'ha procurat fer coincidir les actualitzacions del programari amb el període de vacances de juliol-agost. Els dos últims anys no hi havia versions noves de Moodle i per tant els canvis introduïts en l'Aula Virtual han estat mínims. Enguany, tanmateix, està previst portar a terme una actualització important. Passarem de la versió 1.9 de Moodle a la versió 2.1, que no canvia la manera de treballar en els aspectes bàsics però presenta un gran nombre de millores. D'altra banda, també s'actualitzarà a la versió 1.4 el programari Mahara utilitzat en les experiències pilot d'eportfolio.

Per a informar-vos dels canvis d'aquestes noves versions de Moodle i Mahara, hem programat una sèrie de sessions informatives que tindran lloc al setembre, just abans de començar el curs 2011-2012:

Sessions informatives sobre novetats d'Aula Virtual i Mahara
13 de setembre de 2011 12-13 h Facultat de Ciències Humanes i Socials (aula HA1016AA)
14 de setembre de 2011 10-11 h Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (aula JB1202AA)
15 de setembre de 2011 12-13 h Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (aula TD1105AA)
21 de setembre de 2011 12-13 h CENT (Edifici d'Investigació 2)

Trobareu també aquesta informació (dates, horari, llocs) en l'Agenda del CENT, accessible en aquest web on en Google Calendar.

Remarquem que es tracta de sessions estrictament informatives, no cursets pràctics amb ordinador. El contingut de totes les sessions serà exactament el mateix: una presentació breu de les novetats del programari (Moodle en primer lloc i a continuació Mahara). Per tant, podeu assistir a qualsevol de les sessions, independentment del centre en què exerciu la docència. Per a assistir-hi no es requereix inscripció prèvia.

Més endavant us informarem de les dates exactes en què es realitzaran les actualitzacions de Moodle i Mahara, previstes per a la segona quinzena d'agost. Així mateix, elaborarem materials informatius sobre les novetats, que compartirem amb vosaltres mitjançant el Curs de suport al professorat de l'Aula Virtual.