Avaluació de treballs d'investigació per videoconferència

El CENT presta suport a l'avaluació de treballs d'investigació per videoconferència.

Des de 1997, dins del marc d'un conveni de cooperació i col·laboració entre les dues universitats, professors de l'UJI han impartit quatre cursos màster a la Universitat Tecnològica Metropolitana (UTEM) de Xile:

- Màster en Comerç Exterior. Professor Agustín Viguri.
- Màster en Disseny Industrial. Professora Elvira Gual.
- Màster en Contaminació i Medi Ambient. Professor Teófilo Sanfeliu.
- Màster en Direcció i Administració d'Empreses. Professor César Camisón.

Ara, els alumnes dels cursos poden llegir des de Xile els seus treballs d'investigació conduents a l'obtenció del títol corresponent i els professors de l'UJI poden seguir la lectura per videoconferència des de la Sala Multimèdia del CENT.

Universitat Tecnològica Metropolitana (UTEM)
Sala Multimèdia del CENT