Seminari: Natius i immigrants digitals, o residents i visitants?

Data: divendres 25 de març de 2011 Ajornat al dimecres 11 de maig de 12 a 14 h
Lloc: CENT (Edifici d'Investigació 2 de l'UJI)

L'any 2001, Marc Prensky va encunyar el terme "natius digitals" en un article titulat "Digital Natives, Digital Immigrants". Segons aquest autor, el fet que les noves generacions d'estudiants hagen crescut utilitzant les tecnologies digitals hauria canviat radicalment la seva manera de pensar i de processar la informació. "Avui", escrivia Prensky, "els nostres estudiants són tots «parlants natius» del llenguatge digital dels ordinadors, els vídeojocs i la Internet."

Els educadors, en canvi, ens vam socialitzar en un món anterior, anàlogic. Pensem d'una altra manera i només seríem capaços de parlar el llenguatge digital de les noves tecnologies amb l'accent característic dels immigrants. Això evidentment suposaria dificultats importants per al sistema educatiu.

Els natius digitals estan acostumats a rebre informació d'una manera realment ràpida. Els agrada la multitasca i el processament paral·lel. Prefereixen els gràfics abans que el text i no al contrari. Prefereixen l'accés aleatori (com l'hipertext). Funcionen millor en xarxa. Els estimulen la gratificació instantània i les recompenses freqüents. Prefereixen els «jocs» al treball seriós.
[...]
Els professors immigrants digitals assumeixen que els aprenents són iguals que abans i que els mateixos mètodes que van funcionar amb ells quan eren estudiants funcionaran ara també. Però aquesta assumpció ja no és vàlida.

Aquesta distinció entre natius i immigrants, i les opinions de Prensky sobre les seues conseqüències, han generat un intens debat aquests últims anys. S'ha posat en qüestió, per exemple, la solidesa de la seva base empírica. I alguns han considerat que potser seria més útil parlar de "residents i visitants". Amb aquest seminari ens proposem entendre els termes de la discussió i examinar algunes de les seues implicacions.

Marc Prensky: "Digital Natives, Digital Immigrants" part 1, part 2.