Recomanacions sobre aules multimèdia

Sobre la base de l'experiència adquirida amb les Aules Multimèdia de les dues Facultats i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el CENT ha plantejat una sèrie de recomanacions en la línia de generalitzar aquest tipus d'instal·lacions i garantir i millorar el seu aprofitament docent.

Les sis Aules Multimèdia actuals es van instal·lar en febrer de 2001 i s'han estat utilitzant durant el segon semestre del curs.

Projecte Aules Multimèdia