Implantació i aplicacions docents del servei de videoconferència

En compliment d'un encàrrec dels òrgans de govern i sobre la base de l'experiència adquirida en la seua Sala Multimèdia, el CENT ha proposat una sèrie de mesures encaminades a normalitzar la prestació del servei de videoconferència a l'UJI i garantir la seua aplicabilitat a la docència. Aquestes mesures fan referència a adquisició d'equipament, condicionament d'aules, sales d'actes i altres espais, dotació de personal tècnic i assessorament i formació del professorat.

Projecte d'implantació i aplicacions docents del servei de videoconferència
Sala Multimèdia