Astrolabi: observatori de l'ús de les noves tecnologies

La Universitat Jaume I, a través del CENT i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i altres cinc universitats espanyoles, promou la creació d'Astrolabi, un observatori permanent de l'implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en educació primària i secundària arreu de l'Estat.

Els objectius principals d'Astrolabi són mesurar l'evolució de l'ús real de les noves tecnologies en escoles i instituts i elaborar informació que facilite la presa de decisions per part dels centres i les administracions educatives.

Projecte Astrolabi