Dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI

El CENT, en col·laboració amb altres unitats i els òrgans de govern universitaris, ha coordinat un projecte d'integració a les aules de l'UJI d'un conjunt de capacitats multimèdia bàsiques. És a dir, la capacitat de presentar continguts audiovisuals des de fonts diverses: cintes de vídeo analògiques, arxius emmagatzemats en un ordinador o accessibles per la xarxa, etc.

En febrer de 2001 es va instal·lar l'equipament necessari en dues aules («Aules Multimèdia») a cada una de les Facultats i a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Aquestes aules han estat en funcionament durant el segon semestre del curs i sobre la base de l'experiència adquirida el CENT ha plantejat als òrgans de govern les recomanacions següents:

1. Informar tot el personal docent de la disponibilitat d'aquests mitjans tècnics i oferir-li assessorament i formació centrats en el seu aprofitament didàctic.
2. Incrementar progressivament a partir del curs 2001/2002 el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
3. Mantenir la modularitat de l'equipament instal·lat a les aules, la qual cosa permetria millorar-lo o ampliar-lo en qualsevol moment.
4. Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altre equipament mòbil que es puga connectar i utilitzar fàcilment en aules i seminaris.

La gestió, assignació i manteniment de les Aules Multimèdia és responsabilitat de cada centre. Per a més informació adreceu-vos al Deganat o Direcció corresponent:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials
- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals