Posada en funcionament del portal MOOC de l'UJI

La Universitat Jaume I posa en funcionament avui, amb el suport del CENT, el seu nou portal de cursos oberts mooc.uji.es.

Aquest portal s’obre amb els tres cursos següents:

Durant els pròxims mesos se n’hi afegiran més. Es tracta de cursos gratuïts, dissenyats i realitzats per equips docents de l’UJI d’acord amb el model dels MOOC, o cursos en línia oberts i massius, com a resultat d’una convocatòria del Vicerectorat de Campus, Noves Tecnologies i PAS.

El CENT ha assessorat el professorat d’aquests cursos i s’encarrega a més a més de la gestió tècnica del portal, en el desenvolupament del qual s’ha utilitzat el programari lliure Moodle i s’ha volgut prioritzar la usabilitat i l’accés mitjançant tota mena de dipositius, inclosos els telèfons mòbils i tauletes.

Els MOOC de l’UJI constitueixen un projecte autònom, que no forma part de cap plataforma promoguda o controlada per cap altre organisme o institució. No es descarta, tanmateix, a curt o mitjà termini, l’associació amb iniciatives similars d’altres universitats valencianes o d’àmbit estatal o internacional.