Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Guia per al professorat

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Els MOOC (Massive Open Online Courses, cursos en línia oberts i massius) són una modalitat d’educació oberta. El terme MOOC va ser encunyat per Dave Cormier l’any 2008 en ocasió del curs “Connectivism and Connective Knowledge”, dirigit pels professors George Siemens i Stephen Downes, el qual va comptar amb més de 2.200 participants a distància per Internet. A partir de 2012 els MOOC van ser popularitzats per algunes universitats i consorcis dels EUA (MIT, Harvard, Udacity, Coursera). L’any 2013 la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) va adreçar una primera convocatòria al seu professorat per a promoure la realització de MOOC. Aquesta convocatòria s’afegia a les ajudes destinades a l’elaboració i publicació de materials docents oberts.

Aquest document és una guia bàsica per al professorat de l’UJI que vulga participar en la convocatòria anual de MOOC de l’UJI.

Per a elaborar aquest document es van utilitzar alguns fragments i algunes idees de la Guía metodológica para la planificación, diseño e impartición de MOOCs (PDF) de la Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID) de la Universidad Carlos III de Madrid.