Memòria del CENT curs 2017-2018

En març de 2018, el CENT es va traslladar de l'edifici d'Investigació 2 a la planta baixa de la Biblioteca. Des d'aquest nou espai, ha continuat desenvolupant les seues activitats de prospectiva, i prestant serveis a la comunitat universitària, amb la finalitat d'ajudar a millorar l'educació mitjançant l'ús de les noves tecnologies. En abril de 2018, el CENT va adreçar als òrgans de govern un informe amb propostes per a facilitar al professorat la creació de vídeos docents.

Innovació

La cinquena convocatòria de MOOC de l'UJI, corresponent al curs 2017-2018, comprenia tres reedicions de MOOC ja realitzats anteriorment. A aquests se'n va afegir un quart, procedent de la convocatòria anterior, que l'equip docent no va poder realitzar en el seu moment en les dates previstes. Aquests quatre MOOC van aplegar en total 2.362 participants.

 1. Cálculo y compensación de la huella de carbono en organizaciones. Del 2 d'octubre al 16 de novembre de 2017. 381 inscripcions.
 2. El aula inclusiva hoy en día. Cómo afrontar el Trastorno del Espectro Autista y las Altas Capacidades (2a edició). Del 16 d'octubre al 19 de novembre de 2017. 1.386 inscripcions.
 3. Aprende a programar en C desde cero (2a edició). Del 2 d'octubre al 5 de novembre de 2017. 362 inscripcions.
 4. Autonomous Mobile Robots (2a edició). Del 14 de maig al 28 de juny de 2018. 233 inscripcions.

Les funcions del CENT en els MOOC de l'UJI han estat les següents:

 • Gestionar la plataforma informàtica.
 • Proporcionar formació i assessorament, des d'un doble punt de vista tècnic i pedagògic, als equips docents que realitzen els MOOC.
 • Facilitar l'avaluació dels resultats de la convocatòria.

D'altra banda, en abril de 2018, el CENT va adreçar als òrgans de govern un informe sobre serveis de suport per a la creació de continguts audiovisuals per a la docència en l'UJI. Aquest informe, sol·licitat pel Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, descriu breument quins són els tipus de vídeos i de tecnologies de vídeo que es poden utilitzar per a enriquir els processos d'ensenyament/aprenentatge, recull els recursos de producció de vídeo actualment existents en l'UJI i, finalment, presenta un conjunt de propostes per a optimitzar i completar els recursos actuals.

Suport

Al llarg del curs 2017-2018, la línia d'ajuda del CENT al professorat usuari de l'Aula Virtual i dels MOOC va registrar un total de 942 accions de suport (assessorament tècnic i pedagògic, resolució de dubtes i incidències, etc.).

Les activitats de formació sobre educació i noves tecnologies organitzades o impartides pel CENT van ser les següents:

 • Sessió d'acollida al professorat associat de nou ingrés. 7 de setembre de 2017, organitzada per l'USE.
 • Sessió informativa sobre novetats de l'Aula Virtual. 14 de setembre de 2017.
 • Curs d'introducció a l'Aula Virtual (11, 18 i 25 d'octubre de 2017, organitzat per l'USE).
 • Curs d'aprofundiment sobre l'Aula Virtual (8, 15 i 22 de gener de 2018, organitzat per l'USE).

Col·laboració

El CENT va continuar mantenint el seu compromís amb la comunitat educativa local i global amb la seua participació activa en els fòrums següents: