Memòria del CENT curs 2016-2017

Durant el curs 2016/2017, el CENT va donar suport tècnic i pedagògic a set nous MOOC de la Universitat Jaume I, cursos en línia oberts i massius oferits a estudiantat de tot el món sense cap cost i sense límit d’inscripcions. Aquests cursos van aplegar en total 4.279 estudiants, un 21% dels quals hi participaven des de fora d’Espanya. Un 73% no eren ni havien estat anteriorment alumnes oficials de l’UJI.

D’altra banda, el CENT va continuar la col·laboració amb el Servei d’Informàtica i l’OTOP per a redefinir la integració de les TIC en els espais d’aprenentatge de l’UJI, en una primera fase en el nou aulari de la FCS. Les proves pilot realitzades van servir per a avaluar la viabilitat de la projecció sense fils i l’eliminació de pissarres i pantalles de projecció.

Innovació

Els projectes d’innovació del CENT s’alineen amb dos objectius bàsics definits per la CRUE-TIC: a) promoció de l'educació en línia i b) suport a l'educació presencial mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Els MOOC de l’UJI s’inscriuen en el primer d’aquests objectius. En la quarta convocatòria, corresponent al curs acadèmic 2016-2017 es van realitzar els set cursos següents, amb un total de 4.279 inscripcions:

  1. El aula inclusiva hoy en día. Cómo afrontar el Trastorno del Espectro Autista y las Altas Capacidades. Del 7 de novembre al 4 de desembre de 2016. 340 inscripcions.
  2. Sistemas de gestión de la energía [2.ª edición]. Del 14 de novembre al 23 de desembre de 2016. 733 inscripcions.
  3. Aprende a programar en C desde cero. Del 30 de gener al 5 de març de 2017. 697 inscripcions.
  4. Las danzas del dragón chino: recurso para el trabajo de la cooperación y atención a la diversidad. Del 6 de febrer al 3 de març de 2017. 141 inscripcions.
  5. Autonomous Mobile Robots. Del 6 de febrer al 17 de març de 2017. 399 inscripcions.
  6. Eficiencia energética en instalaciones de iluminación [3.ª edición]. Del 13 de febrer al 9 d’abril de 2017. 1.780 inscripcions.
  7. Los lugares del arte. Del museo y otros espacios. De l’1 de març al 18 d’abril de 2017. 189 inscripcions.

Les funcions del CENT en els MOOC de l’UJI han estat les següents:

  • Gestionar la plataforma informàtica.
  • Proporcionar formació i assessorament, des d’un doble punt de vista tècnic i pedagògic, als equips docents que realitzen els MOOC.
  • Facilitar l’avaluació dels resultats de la convocatòria.

Pel que fa al segon objectiu, el CENT va continuar la col·laboració amb el Servei d’Informàtica i l’OTOP per a redefinir la integració de les TIC en els espais d’aprenentatge de l’UJI, en una primera fase en el nou aulari de la FCS. Al llarg del segon semestre del curs, el CENT va coordinar la realització de proves pilot en aules de la FCHS i en altres espais, que han servit per a avaluar la viabilitat de la projecció sense fils i l’eliminació de pissarres i pantalles de projecció.

Suport

Al llarg del curs 2016-2017, la línia d’ajuda del CENT al professorat usuari de l’Aula Virtual i dels MOOC va registrar un total de 1.028 accions de suport (assessorament tècnic i pedagògic, resolució de dubtes i incidències, etc.).

Les activitats de formació sobre educació i noves tecnologies organitzades o impartides pel CENT van ser les següents:

Col·laboració

El CENT va continuar mantenint el seu compromís amb la comunitat educativa local i global amb la seua participació activa en els fòrums següents: