Memòria del CENT curs 2015-2016

Durant el curs 2015-2016, el CENT va donar suport tècnic i pedagògic a set nous MOOC de la Universitat Jaume I, cursos en línia oberts i massius oferits a estudiantat de tot el món sense cap cost i sense límit d’inscripcions. Aquests cursos van aplegar en total 5.223 participants, un 25% dels quals s’hi connectaven des de fora d’Espanya. Només un 17% eren o havien estat anteriorment alumnes oficials de l’UJI. Es van emetre 1.405 certificats d’aprofitament, xifra que equival a un índex de finalització dels cursos d’un 27%, molt elevat en experiències d’elearning d’aquest tipus.

D’altra banda, durant aquest mateix curs acadèmic, el CENT ha col·laborat amb la Biblioteca per a posar en marxa un servei d’atenció en línia sobre propietat intel·lectual i docència adreçat al professorat de l’UJI.

Innovació

Els projectes d’innovació del CENT s’alineen amb dos objectius bàsics definits per la CRUE-TIC: a) promoció de l’educació en línia i b) suport a l’educació presencial mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Els MOOC de l’UJI s’inscriuen en el primer d’aquests objectius. En la tercera convocatòria, corresponent al curs acadèmic 2015-2016 es van realitzar els set cursos següents:

  1. Eficiencia energética en instalaciones de iluminación [2.ª edición]. 19 d’octubre a 13 de desembre de 2015. 984 inscripcions.
  2. Introducción a la informática: codificación de la información [2.ª edición]. 1 de febrer a 20 de març de 2016. 174 inscripcions.
  3. Mujeres coraje. Subvirtiendo estereotipos. 8 de febrer a 12 d’abril de 2016. 738 inscripcions.
  4. Cálculo de probabilidades en las pruebas de acceso a la universidad [3.ª edición]. 15 de febrer a 30 de juny de 2016. 174 inscripcions.
  5. Introducción al desarrollo de videojuegos con Unity3D. 7 de març a 1 de maig de 2016. 993 inscripcions.
  6. Sistemas de gestión de la energía. 4 d’abril a 15 de maig de 2016. 2071 inscripcions.
  7. Getting started into the labour market [2nd edition]. 4 d’abril a 15 de maig de 2016. 89 inscripcions.

Les funcions del CENT en els MOOC de l’UJI han estat les següents:

  • Gestionar la plataforma informàtica.
  • Proporcionar formació i assessorament, des d’un doble punt de vista tècnic i pedagògic, als equips docents que realitzen els MOOC.
  • Facilitar l’avaluació dels resultats de la convocatòria.

Pel que fa al segon objectiu, el CENT ha elaborat un informe en juny de 2016 amb recomanacions per a facilitar l’evolució del model d’integració de tecnologies en els espais docents de l’UJI. A més a més, ha treballat durant el curs 2015-2016 en coordinació amb el Servei d’Informàtica i amb l’OTOP per a resoldre diversos problemes que s’havien detectat. S’ha reduït el temps d’inicialització dels ordinadors en les taules multimèdia actuals, s’ha revisat el parc de videoprojectors i s’han substituït els més vells, s’han instal·lat altaveus en les aules informàtiques i s’ha centralitzat tota la informació sobre ús de recursos multimèdia en les pàgines d’ajuda disponibles en l’adreça aulesmultimedia.uji.es.

Suport

Al llarg del curs 2015-2016, la línia d’ajuda del CENT al professorat de l’Aula Virtual, dels MOOC i de l’aplicació d’eportfolio Mahara va registrar un total de 1.064 accions de suport (assessorament tècnic i pedagògic, resolució de dubtes i incidències, etc.).

Així mateix, a partir de setembre de 2015, el CENT va col·laborar amb la Biblioteca i l’Assessoria Jurídica per a proporcionar informació i formació sobre propietat intel·lectual i docència a la comunitat universitària. Es van programar diferents activitats de formació i es va posar en funcionament un servei de consultes en línia accessible en la bústia de correu electrònic dretsautor@uji.es.

Les activitats de formació sobre educació i noves tecnologies organitzades o impartides pel CENT van ser les següents:

Col·laboració

El CENT ha continuat mantenint el seu compromís amb la comunitat educativa local i global amb la seua participació activa en els fòrums següents: