Memòria del CENT curs 2014-2015

Durant el curs 2014/2015, el CENT va donar per segon any suport tècnic i pedagògic als MOOC de la Universitat Jaume I, cursos en línia oberts i massius, oferits a estudiantat de tot el món sense cap cost i sense límit d'inscripcions.

Dins d'aquesta segona convocatòria es van realitzar sis MOOC des de l'UJI, els quals van aplegar en total 5.284 participants, un 76% dels quals des d'arreu d'Espanya i el 24% restant des d'altres països. Es van emetre 1.187 certificats d'aprofitament. Això representa un índex de finalització dels cursos d'un 22%, molt elevant en experiències d'elearning d'aquest tipus.

D'altra banda, en febrer de 2015 el Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies va demanar la implicació del CENT en la millora de la infraestructura multimèdia de les aules de l'UJI. Com punt de partida d'un estudi de necessitats, el CENT va realitzar una enquesta que va ser contestada per un 27% del professorat i va permetre detectar, en primer lloc, la bona opinió que es té dels recursos disponible i, en segon lloc, quins són els punts febles que caldria millorar.

Innovació

Des de la creació del CENT, els seus projectes d'innovació s'han alineat amb dos objectius bàsics: a) promoció de l'educació en línia i b) suport a l'educació presencial mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Els MOOC de l'UJI es poden inscriure en el primer d'aquests objectius. En la convocatòria corresponent al curs 2014-2015 es van realitzar els sis cursos següents:

 1. Eficiencia energética en instalaciones de iluminación. 10 de novembre de 2014 a 18 de gener de 2015. 2.970 inscripcions.
 2. Mujeres coraje. Maestras de la transgresión. 26 de gener a 8 de març de 2015. 464 inscripcions.
 3. Interpretación simultánea inglés-español: ejercicios de preparación [2.ª edición]. 26 de gener a 8 de març de 2015. 926 inscripcions.
 4. Introducción a la informática: codificación de la información. 2 de febrer de 29 de març de 2015. 384 inscripcions.
 5. Cálculo de probabilidades en las pruebas de acceso a la universidad [2.ª edición]. 16 de febrer a 24 de maig de 2015. 355 inscripcions.
 6. Getting started into the labour market. 18 de maig a 14 de juny de 2015. 185 inscripcions.

En conjunt, aquests sis cursos van sumar 5.284 estudiants, un 76% dels quals hi participaven des d'arreu d'Espanya i el 24% restant des d'altres països. Un 30% declaraven ser o haver estat alumnes oficials de l'UJI. L'index de finalització dels cursos es va situar de mitjana en un 22%, amb 1.187 certificats d'aprofitament emesos.

Les funcions del CENT amb relació als MOOC de l'UJI van ser les següents:

 • Gestionar el servidor que dóna suport a la realització dels MOOC.
 • Proporcionar formació i assessorament, des d'un doble punt de vista tècnic i pedagògic, als equips docents que realitzen els MOOC.
 • Facilitar l'avaluació dels resultats de la convocatòria.

Amb relació al segon objectiu, en febrer de 2015 el Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies va encarregar al CENT un estudi de necessitats sobre recursos multimèdia en els espais docents de l'UJI. Com a base per a poder elaborar aquest estudi, el CENT va realitzar una enquesta que va ser contestada pel 27,38% del professorat de l'UJI. El nivell de satisfacció general expressat en una escala 1-10 va ser relativament alt, amb una mitjana de 7,3 (moda 8, mediana 8). Entre les conclusions exposades en l'estudi podem destacar la importància crucial de la dotació multimèdia de les aules per a la qualitat de la docència, la necessitat de millorar la velocitat d'inicialització dels ordinadors de les taules multimèdia, la necessitat de gestionar la informació sobre l'equipament existent en cada aula i el seu estat en cada moment, i les recomanacions següents:

 • Disposar d'una assistència tècnica propera, que actue des del mateix centre.
 • Prendre en consideració de manera conjunta l'equipament informàtic i audiovisual, els elements estructurals de l'aula i el mobiliari, tant en el disseny de futurs espais com en l'evolució dels actuals.
 • Tenir en compte la tendència creixent a utilitzar els dispositius personals per a tota mena de funcions (BYOD).
 • Introduir equipament nou mitjançant experiències pilot en aules seleccionades.

Suport

Al llarg del curs 2014-2015, la línia d'ajuda del CENT als usuaris de l'Aula Virtual i de l'aplicació d'eportfolio Mahara va registrar un total de 991 accions (resolució de dubtes i incidències, consultes tècniques, etc.).

Pel que fa a activitats de formació adreçades a tot el professorat de l'UJI, el CENT va organitzar i/o impartir les següents:

 • Sessions informatives sobre novetats de l'Aula Virtual (Moodle 2.5) (dues sessions en setembre de 2014).
 • Curs semipresencial d'iniciació a l'Aula Virtual (gener de 2015, organitzat per l'USE).
 • Curs semipresencial de disseny de qüestionaris en l'Aula Virtual (juny i juliol de 2015, organitzat per l'USE).

Col·laboració

Durant el curs 2014-2015, el CENT va mantenir el seu compromís amb la comunitat educativa local i global i amb el coneixement obert, amb la seua participació activa en els fòrums següents: