Memòria CENT curs 2013-2014

Innovació

Durant el curs 2013/2014, el CENT, per encàrrec del Vicerectorat de Campus, Noves tecnologies i PAS, va donar suport tecnològic i pedagògic a la primera convocatòria de MOOC de la Universitat Jaume I, cursos en línia oberts i massius oferits a estudiantat de tot el món sense cap cost i sense límit d’accés.

Aquesta primera convocatòria de MOOC de l’UJI va constar dels cursos següents:

  1. Mujeres coraje. Desafíos en la historia, de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. 439 inscripcions.
  2. Interpretación simultánea inglés-español: ejercicios de preparación, del Departament de Traducció i Comunicació. 1.745 inscripcions.
  3. EUROPA 2020: Regeneración urbana, del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. 520 inscripcions.
  4. Calculo de probabilidades en las pruebas de acceso a la universidad, del Departament de Matemàtiques. 183 inscripcions.

En conjunt, aquests quatre cursos van sumar 2.887 participants, un 62% dels quals procedents d’Espanya. Nomes un 16%, segons una enquesta realitzada a posteriori, eren o havien estat anteriorment alumnes oficials de l’UJI. L’índex de finalització dels cursos es va situar en un 14,37% (en la franja mes alta d’iniciatives similars en altres institucions), amb 415 certificats d’aprofitament emesos.

El suport del CENT als MOOC va incloure les funcions seguents:

  • Gestionar la plataforma tecnològica dels cursos (instal·lació, configuració, manteniment i administració d’un servidor Moodle i un portal informatiu).
  • Proporcionar formació i assessorament als equips docents dels cursos.

Aquestes funcions va requerir una dedicació quasi total del personal del CENT des de juny de 2013 fins al final de juliol de 2014. No obstant això, es va procurar no desatendre altres tasques, prioritàriament el suport a l’us de l’Aula Virtual.

Suport

Durant el curs 2013-2014, la línia d’ajuda als usuaris de l’Aula Virtual i de l’aplicació d’eportfolio Mahara va registrar un total de 1.283 accions (resolució de dubtes i incidències, consultes tècniques, etc.).

Pel que fa a activitats de formació adreçades a la comunitat universitària, el CENT va organitzar i/o impartir les seguents:

El conjunt d’aquestes activitats va suposar un total de 51 hores de formació i 267 inscripcions.

Col·laboració

Durant aquest curs, el CENT va mantenir el seu compromís amb la comunitat educativa local i global i amb el coneixement obert, amb la seua participació activa en els fòrums seguents: