Memòria CENT curs 2012-2013

Durant el curs 2012-2013, el Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I ha centrat els seus esforços en els tres projectes següents:

  • Extensió de l’eina de webconference adquirida per l’UJI a tots els estudis de postgrau semipresencials o a distància que ho desitgen.
  • Realització de MOOC (Massive Open Online Courses o cursos en línia oberts i massius) des de l’UJI.
  • Desenvolupament d’una aplicació mòbil oficial de l’UJI integrada amb l’Aula Virtual.

Innovació

Els tres projectes d’innovació en què s’ha centrat el CENT durant el curs 2012-2013 són els següents.

Webconference

Durant el curs acadèmic anterior, 2011-2012, el CENT va donar suport a experiències pilot d’ús de l’aplicació de webconference Blackboard Collaborate en el màster de Ciències de la Infermeria de l’UJI. Posteriorment, va avaluar els resultats d’aquestes experiències i va efectuar algunes recomanacions. L’adquisició d’una llicència d’aquesta aplicació, que permetera genealitzar el seu ús, es va fer efectiva en el primer semestre del curs 2012-2013. En el segon semestre d’aquest mateix curs, el CENT va proporcionar informació i formació sobre l’ús de l’eina als equips docents de tots els cursos de postgrau semipresencials o a distància que es van mostrar interessats a utilitzar-la.

MOOC

Durant el curs 2013/2014, el CENT ha treballat per a facilitar que la Universitat Jaume I puga sumar la realització de MOOC (Massive Open Online Courses o cursos en línia oberts i massius) a les seues iniciatives de difusió del coneixement generat per la comunitat universitària.

UJI.app

El CENT va sol·licitar al Servei d’Informàtica el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la Universitat Jaume I, adreçada prioritàriament a l’estudiantat i integrada amb l’Aula Virtual, via la Convocatòria de Cartera de Projectes de Desenvolupament de Programari de 17 d’octubre de 2011. El CENT va realitzar el disseny funcional inicial de l’aplicació, i el Servei d’Informàtica, sota la direcció del CENT, es va encarregar de desenvolupar-la. La primera versió pública de l’aplicació UJI.app , per a telèfons Android, va aparèixer en Google Play el 15 de febrer de 2013. A hores d’ara està disponible també per a iPhone.

Suport

Durant el curs 2012-2013, la línia d’ajuda als usuaris de l’Aula Virtual i de l’aplicació d’eportfolio Mahara va registrar un total de 1.329 accions (resolució de dubtes i incidències, consultes tècniques, etc.).

Pel que fa a activitats de formació adreçades al professorat de l’UJI, a banda de les incloses en els projectes d’innovació de la secció anterior, el CENT va organitzar i/o impartir també les següents:

El conjunt d’aquestes activitats va suposar un total de 129,5 hores de formació i 505 inscripcions.

D’altra banda, durant el curs 2012-2013, el CENT va donar suport també a altres unitats no docents de l’UJI pel que fa a l’ús de les noves tecnologies:

  • Realització d’un curs d’introducció a les xarxes socials per a la difusió d’informació i la comunicació amb els usuaris, per a la Unitat de Formació del PAS.
  • Assessorament de Programa d’Atenció a la Diversitat de l’USE sobre l’ús de les xarxes socials.
  • Assessorament de la Càtedra Increa sobre ús de les xarxes socials i eines de treball col·laboratiu.
  • Assessorament del Servei de Llengües i Terminologia per a la creació d’un Centre d’Autoaprenentatge de Llengües virtual (Aula Virtual, tecnologies multimèdia, realització de videotutorials i ús de Google+).

Finalment, el CENT ha engegat aquest curs una línia d’elaboració de videotutorials d’ajuda que ensenyen a realitzar algunes tasques multimèdia bàsiques: com gravar-se amb la webcam en diferents sistemes operatius, com gravar videocaptures de pantalla, o com penjar un vídeo en Youtube. Aquests videotutorials estan disponibles en la secció de vídeos del web del CENT.

Col·laboració

Durant el curs 2012-2013, el CENT va mantenir el seu compromís amb la comunitat educativa local i global i amb el coneixement obert, amb la seua participació activa en els fòrums següents:

A més a més, el CENT ha continuat compartint i difonent en obert mitjançant les xarxes socials i el canal web Octeto el seu coneixement sobre aplicacions educatives de les noves tecnologies.