Jornada sobre propietat intel·lectual i coneixement obert. Llicències de Creative Commons.

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (HA1012AA).
Data: dijous 19 de setembre de 2013, 9:30-13:30 h.

Presentacions

Introducció

Com sabeu, durant els últims anys, la difusió de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, d’una banda ha facilitat l’accés lliure i gratuït al coneixement i, d’una altra, ha entrat en conflicte amb els models de negoci editorials i ha posat en qüestió la legislació vigent sobre propietat intel·lectual i drets d’autor.

Segurament també sabeu que, des de l’any 2002, el projecte Creative Commons proporciona un conjunt de llicències pensades per a publicar materials d’accés lliure, d’una manera que resulte totalment compatible amb la normativa legal. La Universitat Jaume I utilitza aquestes llicències en les seues iniciatives de coneixement obert, com ara OpenCourseWare o la col·lecció de manuals docents Sapientia.

En aquesta jornada, organitzada pel CENT i adreçada a la comunitat docent i investigadora de l’UJI, ens proposem esclarir les nocions bàsiques sobre propietat intel·lectual, amb relació a la creació i ús d’obres per a la docència i la investigació, i donar unes orientacions pràctiques per a trobar i reutilitzar materials docents, i també per a publicar els materials creats per nosaltres, amb llicències de Creative Commons.

La nostra intenció és que la jornada servisca per a contestar dubtes i preguntes del professorat de la UJI rellevants sobre tots aquests temes, per exemple:

 • No puc distribuir còpies de cap obra entre el meu estudiantat, sense permís de l’autor/a? I fragments d’una obra?
 • I materials trobats en Internet, p. ex. vídeos de Youtube?
 • Puc difondre en Internet materials creats per mi, sense perdre els meus drets?
 • És cert que s’ha condemnat a pagar fortes multes alguna universitat o professorat per saltar-se els drets d’autor?
 • Per què no puc distribuir còpies de cap obra meua entre el meu estudiantat, si ha estat publicada en una revista o editorial que es reserva tots els drets?
 • Pot ser compatible la protecció de la propietat intel·lectual amb la promoció del coneixement obert?

Us animen, així mateix, a fer-nos arribar les vostres pròpies preguntes mitjançant el formulari d’inscripció en la jornada.

Documentació

Programa de la jornada

 • La propietat intel·lectual a Espanya i la docència universitària. M. Victoria Petit (Secretària General de l'UJI; Departament de Dret Privat). 9:30-10 h.
 • Nocions bàsiques sobre propietat intel·lectual. Pepa Senent (Departament de Dret Privat). 10-11 h.
  • Legislació bàsica i drets d'autor.
  • Aspectes que cal tenir en compte en la creació i en l'ús d'obres de propietat intel·lectual per a la docència i la investigació.
 • Descans. 11-11:30 h.
 • Què és Creative Commons i què són i per a què serveixen les llicències de Creative Commons. Pepa Senent. 11:30-12 h.
 • Creative Commons a l'UJI. Miguel Pérez (director del projecte de Promoció del Coneixement Obert de l'UJI; Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors). 12-12:30 h.
  • La disposició addicional setena dels Estatuts i el Projecte de Promoció del Coneixement Obert de l'UJI.
 • Aspectes pràctics. Carles Bellver (Centre d'Educació i Noves Tecnologies de l'UJI). 12:30-13:30 h.
  • Com trobar materials docents amb llicències de Creative Commons i reutilitzar-los.
  • Com publicar materials docents, creats per mi, aplicant-los una llicència de Creative Commons.