Informe Crue/JRC sobre la competència digital del professorat universitari

La CRUE i el Joint Research Centre de la Comissió Europea han presentat l’informe Competencias digitales del profesorado universitario en España. Aquest document utilitza els marcs europeus DigCompEdu i OpenEdu i es basa en una enquesta realitzada a una mostra de més cinc mil professors i professores de cinquanta universitats espanyoles.

Les conclusions principals de l’enquesta són les següents:

  • En conjunt, el professorat considera que té un nivell mitjà de competència digital. La mediana se situa en un nivell B2, i el nivell més freqüent és el B1. Es tracta sempre d’autopercepció.
  • La percepció no és homogènia en les diferents àrees de la competència digital. El nivell és més elevat pel que fa al compromís professional i als continguts digitals i més baix en educació oberta.
  • L’edat és la variable que més incideix en la percepció de la competència digital, amb una barrera al voltant dels cinquanta anys. No s’observen diferències significatives en funció de la categoria professional o el gènere.

A més d’aquesta anàlisi quantitativa, es van realitzar focus groups per aprofundir en els resultats, identificar necessitats i avançar cap a les fases següents. Els punts que subratlla l’informe com a més destacables són els següents:

  • La formació personalitzada i l’acompanyament tècnico-pedagògic són claus per a millorar la competència digital del professorat.
  • Cal millorar la competència digital de l’estudiantat, abans d’arribar a la universitat i durant la seua formació universitària.
  • Pel que al desenvolupament de l’avaluació digital, la rigidesa normativa i la tradició presencial fan encara més necessaris el canvi metodològic i cultural.

Més informació:

Crue y JRC presentan el informe «Competencias digitales del profesorado universitario en España» (CRUE)