Gravació de classes, streaming i videoconferència

En aquesta pàgina us oferim informació sobre diverses tecnologies de vídeo que podeu utilitzar en l’UJI en el context de la docència en línia o semipresencial.

Índex

Gravació de classes

Un bon nombre d’aules de l’UJI estan equipades amb videocàmeres que permeten gravar les classes. En aquestes aules, la gravació pot combinar la imatge del professor amb una presentació multimèdia, el navegador web o un altre programa que estiga funcionant en l’ordinador de la taula. Trobareu més detalls en la pàgina següent:

Com puc gravar una classe en vídeo?

L’ús més comú d’aquesta funció de les taules multimèdia és deixar la gravació com a material d’aprenentatge a disposició de l’estudiantat, generalment en l’Aula Virtual. També podeu fer públic el vídeo en Internet, per exemple en YouTube. Aquestes gravacions es poden gestionar en el servidor de videoclasses de l’UJI.

D’altra banda, si en lloc d’una classe voleu gravar una conferència, o una activitat similar, que no tinga lloc en una aula sinó en una sala d’actes, en la Sala de Premsa del Rectorat, etc., podeu sol·licitar al Servei de Comunicació i Publicacions que realitze la gravació amb els seus mitjans tècnics.

Pel que fa a l’ús docent de gravacions, o qualsevol altre tipus de vídeo, podeu consultar les recomanacions següents:

Vídeos per a la docència: recomanacions.

Videoconferència

La videoconferència és la comunicació en temps real amb vídeo i àudio. Generalment s’acompanya amb utilitats addicionals que permeten p. ex. dibuixar en la pantalla, reproduir una presentació o compartir documents. En un entorn educatiu, els usos més habituals de la videoconferència serien els següents:

 • Intervenció d’un expert extern en classe.
 • Participació d’estudiantat a distància.
 • Tutories.
 • Reunions de treball de professorat i/o estudiantat.

A continuació analitzem breument les opcions tècniques a disposició de la comunitat universitària de l’UJI.

Meet

Meet és l’aplicació de videoconferència de Google i forma part de les Google Apps de l’UJI. Les seues característiques més destacables serien les següents:

 • Permet fins a 100 250 participants simultanis amb àudio i vídeo.
 • Tots els participants són iguals: no hi ha rols de professor o moderador i estudiant.
 • No permet gravar la videoconferència per a reproduir-la posteriorment.
 • Permet gravar la videoconferència en un fitxer de vídeo en Google Drive.
 • En els ordinadors és una aplicació web i per tant no requereix instal·lar cap programari. Es pot utilitzar amb els navegadors més habituals: Chrome, Firefox, Safari o Edge. En els dispositius mòbils (Android, iOS) funciona mitjançant una aplicació instal·lable.
 • Requereix un compte d’usuari de Google, que en l’entorn de l’UJI ja tenim tots perquè és el nostre compte d’usuari institucional amb adreça electrònica @uji.es.
 • La integració amb l’Aula Virtual no és completa (més informació més avall).

Skype

Skype és l’aplicació de videoconferència de Microsoft. Es tracta potser de l’aplicació de videoconferència més coneguda. Les seues característiques més destacables serien les següents:

 • Permet fins a cinquanta (50) participants simultanis en una àudioconferència. El nombre màxim de participants en una videoconferència pot ser més reduït, segons la plataforma i els dispositius que s’utilitzen.
 • Tots els participants són iguals: no hi ha rols de professor o moderador i estudiant.
 • Permet gravar la videoconferència per a reproduir-la posteriorment i descarregar-la.
 • És una aplicació amb versions per a diferents sistemes operatius i dispositius: Windows, Mac, Linux, Android, iOS… Aquesta aplicació no està instal·lada en els ordinadors de les aules de l’UJI, però s’hi pot utilitzar la versió portable en una memòria USB o la versió Skype Web en un navegador. Més informació: Puc utilitzar Skype amb l’ordinador de l’aula?
 • Requereix un compte d’usuari de Skype o de Microsoft.
 • No té integració amb l’Aula Virtual.

Streaming

L’streaming és l’emissió d’àudio i vídeo en directe. En el nostre context acadèmic, l’ús més comú d’aquest tipus de tecnologia és la retransmissió en directe d’una classe, una conferència, un seminari, un congrés o un acte similar.

Un bon nombre d’aules de l’UJI estan preparades per a realitzar streaming, però aquesta funció no s’activa automàticament, sinó que cal sol·licitar-la amb antelació al Servei d’Informàtica. Més informació: Puc retransmetre la classe per streaming?

També es pot fer streaming des de la Sala de Premsa, sales d’actes, etc. En aquest cas us heu d’adreçar al Servei de Comunicació i Publicacions.

Emissions en directe de YouTube

Una altra possibilitat que teniu per a fer streaming és utilitzar l’emissió en directe de YouTube. La imatge i l’àudio de la vostra webcam i micròfon s’emeten en directe i queden gravats en YouTube. La gravació pot ser pública o restar accessible només per al propietari o per a qui conega l’URL. Durant l’emissió, els usuaris autenticats poden interactuar en un xat de text.

L’avantatge dels esdeveniments en directe és que podeu utilitzar-los en qualsevol espai de l’UJI pel vostre compte i amb els vostres mitjans (p. ex. un ordinador portàtil i una videocàmera, o un telèfon mòbil o tablet, etc.) sense dependre d’altres recursos.

La manera més fàcil d’iniciar una emissió en directe de YouTube és, una vegada identificats, des de la pàgina d’ emissió en directe, o mitjançant la icona de pujada (una càmera) a l’angle superior dret, tal com s’explica en la pàgina d’ajuda Crear una reproducció en directe amb una càmera web.

Més informació en l’ajuda de Google: Ajuda per a emissions en directe de YouTube.

Integració d’aquestes eines amb l’Aula Virtual

Totes aquestes eines —excepte Skype— es poden integrar amb l’Aula Virtual de manera que apareguen com un ítem més en una secció d’un curs. En seleccionar aquest ítem s’accedeix a la gravació, videoconferència, emissió en directe, etc.

Gravacions de classes

Les classes gravades mitjançant el sistema implementat en les aules de l’UJI estan disponibles en l’Aula Virtual com un tipus especial de recurs, juntament amb fitxers, enllaços, carpetes, etiquetes, etc. Seleccioneu el tipus de recurs "Videoclasse" i podreu triar qualsevol de les classes que hàgeu gravat prèviament. Hi ha un altre tipus de recurs addicional per a les classes que hàgeu emès en directe per streaming utilitzant aquest mateix sistema i que també hauran quedat gravades.

Meet

Les videoconferències amb Google Meet no estan integrades en l’Aula Virtual com un mòdul d’activitat, però es poden incloure en un curs mitjançant un recurs de tipus enllaç o etiqueta. Cada videoconferència té assignat un enllaç únic i permanent. Aquest enllaç seria el que caldria proporcionar a l’estudiantat. Per exemple:

Esdeveniment en directe de YouTube

Un esdeveniment en directe té un URL i un codi d’inserció com els de qualsevol altre vídeo de YouTube. Utilitzant aquest URL, o amb el codi d’inserció, es pot accedir a la visualització de l’esdeveniment mentre s’està emetent en directe. O, posteriorment, a la seua gravació.