Guia de disseny de qüestionaris per a la realització d’exàmens en línia

En cas que necessiteu realitzar algun examen en línia mitjançant l’eina de qüestionaris de l’Aula Virtual, us proposem l’ús d’aquesta guia, on trobareu una sèrie de recomanacions organitzades en quatre seccions:

  • Recomanacions pedagògiques per a configurar un qüestionari com a prova d’avaluació i per a crear i redactar les preguntes.
  • El disseny de l’examen pas a pas: configuració, creació de preguntes fixes i aleatòries, edició i previsualització del qüestionari.
  • Després del disseny de l’examen: revisió de qualificacions, estadístiques, etc.
  • Aspectes a tindre en compte per a alumnat del PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat) o amb circumstàncies especials.

Guia de disseny de qüestionaris per a la realització d’exàmens en línia (versió 2.1) PDF 6,5 MB