Guia de disseny de qüestionaris per a la realització d'exàmens en línia

En cas que necessiteu realitzar algun examen en línia mitjançant l’eina de qüestionaris de l’Aula Virtual, us proposem l’ús d’aquesta guia, on trobareu una sèrie de recomanacions organitzades en quatre seccions:

  • Recomanacions pedagògiques
  • El disseny de la prova pas a pas
  • Després del disseny de la prova
  • Aspectes a tindre en compte per a alumnat del PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat) i/o circumstàncies especials de l’alumnat

Guia de disseny de qüestionaris per a la realització d'exàmens en línia (versió 1.0) PDF 5 MB

La primera versió d’aquesta guia es va utilitzar com a document base del curs de disseny de qüestionaris per a la realització d’exàmens en línia de maig-juny de 2020.