Docència i propietat intel·lectual

Puc utilitzar vídeos de YouTube en la docència?

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Quan algú publica un vídeo en YouTube (vegeu-ne els termes i condicions) està cedint els drets d’autor necessaris per a la reproducció del vídeo com a part del servei que ofereix YouTube.

Per tant, qualsevol vídeo de YouTube es pot reproduir tant en una aula com en l’Aula Virtual, sempre que s’utilitze el reproductor de YouTube. Això inclou també l’ús del codi d’inserció que proporciona el mateix YouTube:

Codi d'inserció de YouTube (captura de pantalla)

Les mateixes consideracions, o similars, es poden fer per a Vimeo i per a altres serveis d’allotjament i reproducció de vídeos.

En canvi, en la majoria de casos no seria lícit baixar el vídeo i penjar-lo com un fitxer en l’Aula Virtual. La recomanació que us fem és utilitzar sempre un enllaç o el codi d’inserció adés esmentat.