Docència i propietat intel·lectual

A quina opció del mòdul de gestió de drets de propietat intel·lectual de l’Aula Virtual correspon una obra creada per mi?

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Quan publiqueu en l’Aula Virtual una obra vostra, haureu de seleccionar l’opció “Una obra de titularitat del professorat de la universitat” en el mòdul de gestió de drets de propietat intel·lectual de l’Aula Virtual, excepte si heu utilitzat algun fragment, p. ex. imatges, d’una obra d’un altre autor. En aquest cas, caldrà que seleccioneu l’opció “Un fragment d’una obra (capítol de llibre, article o extensió no superior al 10%)”. Si heu utilitzat imatges o fragments de diverses obres d’altres autors, podeu fer-ho constar en el camp d’observacions.