Docència i propietat intel·lectual

Puc publicar en l’Aula Virtual materials —articles, llibres, vídeos, etc.— d’altres autors?

D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), la comunicació pública d’una obra no es pot realitzar sense autorització escrita de l’autora o del/la titular dels drets, tret que l’obra haja passat al domini públic.

En l’àmbit de la docència universitària, la LPI estableix una excepció que permet utilitzar sense autorització —dins de cursos de l’Aula Virtual restringits a l’estudiantat matriculat en una assignatura— un màxim d’un capítol de cada llibre o un article de cada revista, o un fragment que no supere el 10% del total de l’obra.

L’ús d’aquesta excepció, tanmateix, genera una obligació econòmica que la universitat ha de satisfer a través de les entitats de gestió. Per tant, en general, us recomanem l’ús d’obres publicades amb llicències Creative Commons, ja que aquestes llicències són avisos explícits —escrits— de cessió de drets que compleixen tots els requeriments legals.

Quan l’obra supera el límit d’un capítol de llibre, un article de revista o el 10% del total, i no té llicència Creative Commons, ni ha passat al domini públic, és imprescindible demanar autorització a l’autor/a o a la persona o entitat titular dels drets. Això pot implicar la tramitació d’una llicència, amb cost econòmic.

En tots els casos (també quan es té autorització o l’obra ha passat al domini públic) serà necessari citar l’autor/a de l’obra i la font (incloent l’adreça web o URL, sempre que n’hi haja).