Docència i propietat intel·lectual

Per què són tan importants —o preocupants— els drets de propietat intel·lectual?

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) fixa uns límits molt estrictes per a l’ús d’obres sense autorització dels titulars dels drets, fins i tot quan es fa amb finalitats docents. Us convidem a llegir, si més no, l’article 32 “Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica” d’aquesta llei per entendre de quin tipus de límits estem parlant.

D’altra banda, durant els darrers anys, les entitats de gestió de drets han perseguit activament els usos que consideren il·lícits i els tribunals han imposat multes quantioses a diverses universitats. Vegeu per exemple: