Docència i propietat intel·lectual

Puc utilitzar imatges no creades per mi (fotografies, gràfiques, etc.) en els meus materials, p. ex. en una presentació?

La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) us autoritza a utilitzar en una obra vostra, per exemple en una presentació, fragments o imatges completes d’obres d’altres autors, sense necessitat de demanar autorització, sempre que es complisquen les condicions següents:

  • Que la finalitat siga docent i no comercial.
  • Que només l'alumnat i el professorat tinguen accés al vostre material, p. ex. a través de l'Aula Virtual. És a dir, que no siga accessible públicament.
  • Que citeu el nom de l’autor/a i la font.
Si voleu incloure les imatges en una presentació que aneu a mostrar en públic o difondre en obert, no podreu utilitzar qualsevol imatge sense demanar autorització. Us recomanem buscar imatges amb llicències obertes Creative Commons.