Puc utilitzar imatges no creades per mi (fotografies, gràfiques, etc.) en els meus materials, p. ex. en una presentació?

La LPI us autoritza a utilitzar en una obra vostra, per exemple en una presentació, fragments o imatges completes d’obres d’altres autors, sense necessitat de demanar autorització, sempre que la finalitat siga docent i que citeu el nom de l’autor/a i la font (incloent, si és possible, l’adreça web o URL on es puga localitzar l’obra original).