Docència i propietat intel·lectual

A quina opció del mòdul de gestió de drets de propietat intel·lectual de l’Aula Virtual correspon un examen?

Un examen es pot considerar informació administrativa, ja que és part del procediment d’avaluació.