Docència i propietat intel·lectual

Què es el domini públic? Quan passa una obra al domini públic?

Els drets d’explotació d’una obra s’extingeixen, com a regla general, setanta anys després de la mort de l’autor/a (aquest termini pot variar per a alguns tipus d’obres i segons diversos factors). Transcorregut aquest període, l’obra passa al domini públic i es pot utilitzar lliurement, sense demanar autorització a ningú. Es manté, això sí, l’obligació de citar font i autor/a i respectar la integritat de l’obra.

Cal remarcar que aquest pas al domini públic es refereix a l’obra original. Així, per exemple, una traducció realitzada posteriorment mantindrà els seus drets de propietat intel·lectual durant el període de setanta anys a partir de la mort de l’autor/a de la traducció. Podríem, per exemple, utilitzar lliurement el text original de Qu’est-ce que la propriété? de Joseph Proudhon (1809-1865), però no podem donar per descomptat que podem utilitzar-ne qualsevol traducció al català o al castellà, sinó que hauríem de comprovar-ne els drets.