Docència i propietat intel·lectual

Què són i què signifiquen les diferents llicències Creative Commons?

Creative Commons és una organització sense ànim de lucre que ha preparat una sèrie de llicències predefinides, compatibles amb la legislació internacional sobre propietat intel·lectual, amb l’objectiu que els autors puguen compartir les seues obres més fàcilment i amb total seguretat jurídica. Les llicències Creative Commons són avisos explícits de cessió de drets. Les obres publicades amb aquestes llicències, per tant, es poden utilitzar sense demanar cap autorització, sempre que es respecten els termes d’ús que l’autor/a ha estipulat en la llicència.

Totes les llicències Creative Commons inclouen unes condicions generals i una combinació de condicions específiques. Les condicions generals són aquestes: s’autoritza la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra, en totes les modalitats (mitjans i formats) conegudes, durant tot el termini de protecció dels drets de propietat intel·lectual (de per vida), a títol gratuït i en un àmbit territorial mundial.

Les condicions específiques que es poden combinar són les següents. La primera està inclosa obligatòriament en totes les llicències, mentre que les altres són opcionals i l’autor/a de l’obra pot decidir aplicar-les o no.

Reconeixement Attribution, BY)
CC Attribution iconSempre cal reconèixer l’autoria de l’obra, fent constar, almenys, el nom de l’autor/a, el títol de l’obra i, si n’hi ha, l’enllaç URL de l’obra.
No comercial (NoCommercial, NC)
CC NoCommercial iconL’autor/a no autoritza els usos comercials de l’obra. S’entén per “ús comercial” el que s’encamina a l’obtenció d’un benefici mercantil o una contraprestació monetària.
Sense obres derivades (NoDerivatives, ND)
CC NoDerivatives iconL’autor/a no autoritza la modificació de l’obra. Una “obra derivada” seria una obra creada a partir de l’obra original objecte de la llicència. P. ex. una traducció, una reelaboració, etc.
Compartir igual (ShareAlike, SA)
CC ShareAlike iconS’autoritzen les obres derivades, sempre que, quan es divulguen, es mantinga la mateixa llicència que tenia l’obra original.

La combinació d’aquestes condicions específiques dóna lloc a les sis llicències Creative Commons principals:

Reconeixement (Attribution, BY)

CC Attribution icon
Es permeten tots els usos. Només s’exigeix que se citen l’autor/a i la font originals.

Reconeixement-NoComercial (Attribution-NonCommercial, BY-NC)

CC Attribution-NonCommercial icon
Es permeten tots els usos, excepte els comercials. Sempre cal citar l’autor/a i la font originals.

Reconeixement-SenseObraDerivada (Attribution-NoDerivs, BY-ND)

CC Attribution-NoDerivs icon
Es permeten tots els usos que no impliquen la modificació de l’obra. Sempre cal citar l’autor/a i la font originals.

Reconeixement-CompartirIgual (Attribution-ShareAlike, BY-SA)

CC Attribution-ShareAlike icon
Es permeten tots els usos, però si es crea una obra derivada només es pot compartir amb la mateixa llicència. Sempre cal citar l’autor/a i la font originals.

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (Attribution-NonCommercial-ShareAlike, BY-NC-SA)

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike icon
Es permeten tots els usos, excepte els comercials, però si es crea una obra derivada només es pot compartir amb la mateixa llicència. Sempre cal citar l’autor/a i la font originals.

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (Attribution-NonCommercial-NoDerivs, BY-NC-ND)

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs icon
Es permeten tots els usos, excepte els comercials i els que impliquen la modificació de l’obra. Sempre cal citar l’autor/a i la font originals.

Finalment, Creative Commons ha definit una llicència addicional CC0 que s’aproximaria al domini públic i serviria per a cedir tots els drets que la legislació permeta cedir (recordem que els drets morals són irrenunciables durant tota la vida de l’autor/a).

Quan es tracta de publicar en l’Aula Virtual una obra completa, sense fer-ne cap modificació, totes les llicències Creative Commons podrien servir (entenem que els estudis de l’UJI no tenen fins comercials). En altres casos, per exemple quan es necessite introduir algun canvi en l’obra, o traduir-la, etc., caldrà comprovar quines condicions exactes determina la llicència i, si escau, demanar permís a l’autor/a.

Més informació

Guía práctica de las licencias Creative Commons (Alejandro Vera Palencia, PDF 3,6 MB).