Docència i propietat intel·lectual

Com puc buscar imatges —o altres tipus de recursos— que tinguen llicència Creative Commons?

Creative Commons té un buscador d’imatges que permet buscar per paraules clau i facilita la referència que podeu utilitzar per a citar l’autoria.

També podeu utilitzar els diferents buscadors i directoris de recursos classificats per temes, recopilats per la Biblioteca en aquesta pàgina:

Finalment, podeu utilitzar els paràmetres avançats dels buscadors web, p. ex. la cerca avançada de Google, que, entre altres filtres, permet buscar obres publicades amb llicències Creative Commons. En l’apartat drets d’utilització, heu de seleccionar l’opció es poden fer servir o compartir. Aquestes opcions s’apliquen tant a la cerca de pàgines web, com a la cerca de documents o imatges.