Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

Aquesta guia té per objectiu servir d’ajuda al professorat de l’UJI que vol utilitzar l’Aula Virtual per a la seua docència a distància o semipresencial, o com a complement de la docència presencial, tant si encara no ha dissenyat el curs com si ja utilitza l’Aula Virtual i vol considerar opcions de millora.

Està disponible, en format PDF, en català, castellà i anglès:

La guia consta d’un total de cinquanta criteris, agrupats en quatre àrees principals, que comprenen els aspectes bàsics del disseny d’un curs en línia. Té la forma d’una checklist o llista de control, amb l’objectiu que us permeta comprovar i anotar fàcilment quins criteris penseu que el vostre curs ja compleix i quines accions de millora hauríeu de dur a terme per als criteris que no compleix.

Per a facilitar l’ús de la guia, us oferim també un manual d’ús que explica amb més detall cada criteri i suggereix idees i recursos addicionals:

Tingueu en compte que, a causa de la gran diversitat de casos, no tots els criteris tenen per què ser aplicables a cada curs. Per a la docència semipresencial, en aquells estudis en què s’aplique un model tutorial (en lloc del model híbrid convencional), caldrà fer molt més èmfasi i atorgar una importància comparativament major als criteris de les seccions B (interacció i col·laboració) i C (activitats d’aprenentatge i avaluació), ja que aquest model comporta el seguiment continu i detallat del treball de l’estudiantat. A més a més, aquesta guia s’ha pensat per a poder ser utilitzada tant en assignatures de grau i de màster com en altres cursos de postgrau o en activitats de formació del personal. Per això, la decisió final sobre l’aplicació o no d’un criteri correspon sempre al professorat del curs.

Per a la preparació d’aquesta guia —elaborada pel CENT i validada amb la col·laboració dels equips docents de màsters a distància i semipresencials de l’UJI— es van analitzar documents similars d’altres institucions d’educació superior. Destaquem, entre ells, els següents: