Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

Aquesta guia té per objectiu servir d’ajuda al professorat de l’UJI que vol utilitzar l’Aula Virtual per a la seua docència a distància o semipresencial, o com a complement de la docència presencial, tant si encara no ha dissenyat el curs com si ja utilitza l’Aula Virtual i vol considerar opcions de millora.

Està disponible, en format PDF, en català, castellà i anglès:

La guia consta d’un total de cinquanta criteris, agrupats en quatre àrees principals, que comprenen els aspectes bàsics del disseny d’un curs en línia. Té la forma d’una checklist o llista de control, amb l’objectiu que us permeta comprovar i anotar fàcilment quins criteris penseu que el vostre curs ja compleix i quines accions de millora hauríeu de dur a terme per als criteris que no compleix.

 • Secció A: Presentació del contingut
  • Estructura del curs i objectius
  • Materials didàctics
 • Secció B: Interacció i col·laboració
  • Estratègies de comunicació docent
  • Desenvolupament d’una comunitat d’aprenentatge
 • Secció C: Activitats d’aprenentatge i avaluació
  • Avaluació efectiva
  • Acompanyament i retroacció
 • Secció D: Accessibilitat

Aquesta guia per al disseny de cursos en línia ha estat preparada pel CENT i validada amb la col·laboració dels equips docents de màsters a distància i semipresencials de l’UJI. Per a la seua elaboració es van analitzar documents similars d’altres institucions d’educació superior.