Google Apps

Durant el curs 2010/2011 la Universitat Jaume I va signar un acord amb Google per tal que tota la comunitat universitària (professorat, estudiantat i personal d'administració i serveis) utilitzara les aplicacions de Google com a eines de treball i de comunicació. La intenció del Consell de Direcció de l'UJI és que és l'ús d'aquestes eines web supose un canvi de paradigma en la manera de treballar i contribuïsca a millorar tant la gestió com la investigació i la docència.

El CENT coordina tota la formació bàsica sobre l'ús d'aquestes eines per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i proporciona suport específic per a la seua aplicació a la docència.

Les aplicacions de Google que es poden utilitzar amb el compte d'usuari/ària de l'UJI són, entre altres, les següents:

GMail
Correu electrònic.
Calendar
Gestió de l'agenda.
Drive
Treball en equip amb documents de text, formularis, fulls de càlcul i presentacions.
Groups
Llistes de correu i debats.
Meet
Xat, videoconferència i emissió i enregistrament de vídeo.

Més informació en la web del projecte: