Ús de Google Calendar per a la gestió del temps de tutories

Com configurar Google Calendar per a la gestió de franges horàries del temps de tutories

Com pot seleccionar l’estudiantat una franja horària de tutoria en Google Calendar