Com configurar Google Calendar per a la gestió de franges horàries del temps de tutories

En aquest videotutorial aprendrem a utilitzar el calendari de Google per a gestionar el temps de tutories, a fi que l’estudiantat trie una franja horària per a vindre a tutories presencials al nostre despatx o per a realitzar una videoconferència.