Eines per a la tutoria en línia

L’UJI promou el fòrum de tutoria pública com a via primària de tutorització en línia, per tal que tot l’estudiantat es puga beneficiar col·lectivament dels aclariments i la resolució de dubtes. El termini per a contestar les consultes realitzades per aquesta via és de 48 hores (exclosos els dies festius i els caps de setmana). En cas que no es puga assegurar el compliment d’aquest termini durant un període de temps, cal avisar l’estudiantat mitjançant el fòrum d’avisos i notícies.

Per a configurar el fòrum de tutoria pública podeu seguir aquestes instruccions: Tutoria electrònica amb l’Aula Virtual.

En moltes ocasions, tanmateix, pot ser necessari realitzar una tutoria privada. Per a la tutoria privada en línia es disposa de les opcions següents, els avantatges i inconvenients de les quals es detallen més avall en una taula.

En cas que s’estime oportuna la realització de tutories síncrones (per telèfon o per videoconferència), es pot facilitar la cita prèvia utilitzant els espais per a cites de Google Calendar. Podeu consultar els videotutorials sobre ús de Google Calendar per a la gestió del temps de tutories.

Eines per a la tutoria privada
EinaAvantatgesInconvenients
Diàleg en l'Aula Virtual
 • Manté el registre de les converses dins del curs de l’Aula Virtual.
 • La còpia de seguretat del curs inclou aquesta informació (en cas d’una possible auditoria, reclamació, etc.).
 • Permet afegir documents adjunts.
Missatgeria interna de l’Aula Virtual
 • Manté el registre de les converses (però no associat al curs, sinó a cada usuari amb qui contacteu).
 • La còpia de seguretat del curs no inclou aquestes converses, perquè no formen part del curs.
 • Pot resultar més complicat saber a quina assignatura pertany la persona que fa la pregunta.
 • Pot resultar més difícil localitzar una consulta concreta.
 • No permet afegir adjunts.
Correu electrònic
 • Pot resultar més complicat saber a quina assignatura pertany la persona que fa la pregunta.
 • Com que és una eina de comunicació de propòsit general i ús comú, pot resultar més complicat recuperar els missatges de persones, assignatures i anys acadèmics concrets.
Telèfon
 • És una via de comunicació ràpida i directa.
 • Es pot utilitzar amb cita prèvia.
 • No queda constància de la consulta.
 • Es pot perdre l’ocasió de fer la consulta si l’altra persona no està disponible en el moment precís.
Videoconferència amb Google Meet
 • És una via de comunicació ràpida i directa.
 • Es pot utilitzar amb cita prèvia.
 • Es podria gravar.
 • Es pot perdre l’ocasió de fer la consulta si l’altra persona no està disponible en el moment precís.